Elematec (Tianjin) International Trading Co., Ltd.

基本情報

プリント

Elematec (Tianjin) International Trading Co., Ltd.
住所 Room 1901,The Exchange 1,189 Nanjing Road,Tianjin 300051,P.R.China
TEL 86-22-2316-1070 FAX 86-22-2316-1071